Instrukcja użytkowania masek

 

MASKA JEST PRODUKTEM JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Podczas noszenia maski postępuj zgodnie z instrukcjami:

1. Wyjmij maskę z opakowania, przełóż pasek przez głowę i zawieś go na szyję, klips nosowy powinien być skierowany do góry.

2. Nałóż maskę na twarz i upewnij się że klips nosowy maski jest blisko nosa, następnie naciągnij  i dopasuj otwarte paski i zamocuj je za głową.

3. Obiema rękoma wyreguluj kształt klipsa na nos, aby zapewnić szczelność.

4. Przyciśnij maskę obiema rękoma, zrób wydech nosem i upewnij się że powietrze nie wylatuję dookoła nosa, jeśli zajdzie taka potrzeba wyreguluj ponownie klips.

5. Nie zdejmuj maski podczas kontaktu ze szkodliwymi czynnikami.

6. Nie używaj ponownie.

 

Instrukcja zakładania kombinezonu ochronnego

 

1. Przed rozpoczęciem zakładania kombinezonu należy sprawdzić czy zgodnie ze znakowaniem zamieszczonym na opakowaniu lub etykiecie kombinezonu jego rozmiar jest prawidłowo dobrany do sylwetki.

2. Jeśli posiadamy ochraniacze na obuwie należy założyć je w pierwszej kolejności.

3. Zakładanie pełnego zestawu środków ochrony indywidualnej należy rozpocząć od nałożenia kombinezonu.

4. Po założeniu kombinezonu należy dopiąć zapięcie na wysokość poniżej szyi.

5. Następnie należy założyć środki ochrony dróg oddechowych  (zgodnie z ich instrukcją użytkowania) oraz okulary lub gogle ochronne.

6. Kaptur kombinezonu należy założyć dopiero po założeniu środków ochrony dróg oddechowych, okularów lub gogli ochronnych. 

7. Po założeniu kaptura należy dopiąć zapięcie kombinezonu maksymalnie pod szyję.

8. Po całkowitym zapięciu kombinezonu należy uszczelnić listwą zakrywającą zapięcie poprzez, w zależności od występującego na kombinezonie, doklejenie taśmy samoprzylepnej lub dociśnięcie taśm samoczepnych (tzw. rzepów) zamocowanych na spodniej powierzchni listwy

9. Na kaptur kombinezonu należy założyć osłonę twarzy tzw. przyłbicę, wyregulować więźbę przyłbicy dopasowując ją do obwodu głowy. 

10. Następnie należy nałożyć parę rękawic wewnętrznych, naciągnąć rękawy kombinezonu na rękawice.

11. Następnie należy nałożyć parę rękawic zewnętrznych naciągając je na rękawy kombinezonów.
 

Instrukcja zdejmowania kombinezonu

 

1. Przed przystąpieniem do zdejmowania kombinezonu należy zdjąć rękawice zewnętrzne.

2. Wszystkie użyte środki ochrony indywidualnej należy umieszczać w specjalnym pojemniku lub worku foliowym. Należy umownie lub dosłownie wyznaczyć strefę (miejsce rozbierania) „skażoną” i „czystą”.

3. Po zdjęciu rękawic zewnętrznych należy zdjąć ochronę twarzy tzw. przyłbicę.

4. Przed rozpoczęciem zdejmowania należy (z rękawicami na dłoniach) odpiąć listwę zakrywającą zapięcie główne. 
Jeśli to możliwe kolejne czynności zdejmowania kombinezonu należy wykonać z pomocą drugiej osoby kompletnie zabezpieczonej

5. Następnie należy rozpiąć maksymalnie do dołu zapięcie główne uważając aby zewnętrzna powierzchnia kombinezonu nie dotykała odzieży spodniej.

6. Należy rozchylić górną część kombinezonu wzdłużzapięcia głównego. Pochylając głowę w dół uchwycić oburącz za zewnętrzną stronę kaptura na wysokości oczu i delikatnie, maksymalnie rozchylić kaptur uważając, aby nie dotykać twarzy.

7. Następnie należy oburącz zdjąć kaptur i opuścić górną część kombinezonu na ramiona wywijając go zewnętrzną stroną do spodu.

8. Przełożyć ręce w duł i do tyłu a następnie zdjąć jeden rękaw kombinezonu. Następnie drugą ręką zdjąć drugi rękaw. Podczas zdejmowania kombinezonu należy chwytać za jego wierzchnią część i należy zwrócić szczególną uwagę, aby wierzchnia część kombinezonu nie dotknęła ciała ani odzieży spodniej.

9. Następnie wywijając kombinezon zewnętrzną stroną do spodu należy oburącz ściągnąć z nóg aż do podłoża.

10. Należy zdjąć z nóg nogawki kombinezonu pozostawiając na nogach ochraniacze obuwia, a kombinezon delikatnie zgnieść i umieścić w specjalnym pojemniku lub worku foliowym. 

11. Po zdjęciu kombinezony należy zdjąć ochraniacz obuwia najpierw z nogi po stronie „czystej strefy” i umieścić go w specjalnym pojemniku lub worku foliowym. 

12. Po zdjęciu ochraniacza należy nieosłoniętą stopę ustawić w obrębie „czystej strefy”. 

13. Następnie należy zdjąć drugi ochraniacz obuwia i stanąć obiema stopami w obrębie „czystej strefy”. Ochraniacz umieścić w specjalnym pojemniku lub worku foliowym. 

14. Rękawiczki z dłoni należy zdjąć w taki sposób aby zapobiec dotknięcia zewnętrzną stroną rękawicy do skóry rąk (zgodnie z właściwą instrukcją użytkowania). 

15. Zużyte rękawice należy umieścić je  w specjalnym pojemniku lub worku foliowym.