Instytut Zdrowia w Warszawie

Instytut Zdrowia w Warszawie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Instytut Zdrowia w Warszawie jest samodzielnym (poza resortowym) instytutem naukowo-badawczym prowadzącym badania naukowe, prace wdrożeniowe, działalność szkoleniową i ekspertyzową oraz działalność leczniczą. Instytut podejmuje również zadania z zakresu zdrowia publicznego i higieny, a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób.