Fundacja Instytut Empatii

Fundacja Instytut Empatii

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Żyrardów, mazowieckie

Organizacja zostala założona przez dr n. wet. Olgę Kuleszę w 2011 r. Swoją działalnością zwracamy szczególną uwagę społeczeństwa na szacunek dla wszelkich istot żywych i czujących. Pokazujemy spójność świata, dla którego rozwoju najwłaściwszym kierunkowskazem jest empatia – największa super moc człowieka!

Dziś w psychologii termin empatia używany jest w trzech różnych znaczeniach, jako: wiedza o tym co czuje inna osoba, odczuwanie tego, co ta osoba czuje, i reagowanie ze współczuciem na ból tej osoby. Te trzy rodzaje empatii zdają się opisywać ciąg 1-2-3: zauważam cię, czuję razem z tobą, działam więc tak, by ci pomóc. - Daniel Goleman, Inteligencja społeczna

Od początku działalności w optyce swojego działania mamy pomoc koniom niechcianym, chorym i źle traktowanym, którym nikt nie chciał dać szansy. Ocalone zwierzęta pomagają osobom z niepełnosprawnościami, zagrożonym wykluczeniem społecznym, w kryzysie. Są ważną częścią zajęć edukacyjnych, rozwijają ideę wolontariatu, mobilizują lokalną społeczność do integracji.

Ważnym elementem działalności fundacji jest edukacja pro zwierzęca, kształtowanie empatii, działania na rzecz ochrony środowiska, promowanie ekologicznego podejścia do rolnictwa, oraz zwrócenie uwagi, iż świat jest jednością, a dbałość o środowisko oraz prawa zwierząt i ludzi jest podstawą zrównoważonego rozwoju.

Wspieramy działający w Ugandzie Dom Dziecka Agandi. Fundacja pomoga tej placówce zarówno finansowo, jak i merytorycznie.

Dla aktywistów ważne jest wspieranie każdej dziedziny życia społecznego, która sprawia, że otaczający nas świat staje się lepszy.

Wpłaty

Ładuję...