Instytut Przywództwa

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków , małopolskie

Jako organizacja zajmujemy się obszarem liderstwa i przywództwa, które zaczyna się w rodzinie. I które jest obecnej również w obszarze biznesowym.

Zrealizowaliśmy wiele projektów w tym zakresie i nie ma w nas zgody, aby przemoc, która dzieje się za zamkniętymi drzwiami ograniczała rozwój i blokowała realizację kobiet w obszarach życia prywatnego i zawodowego. 

Wszyscy mamy wpływ na tą sytuację. I społecznie weźmy za nią odpowiedzialność. 

Poznaj nas bliżej, zobacz, co dla nas jest ważne:

PRZYWÓDZTWO TO NIE TO, CO ROBISZ, ALE TO KIM JESTEŚ

Naszą wizją jest, aby każdy człowiek wywierał wpływ w sposób odpowiedzialny.

To, co robimy staje się istotne, ale w pełni prawdziwe, spójne i skuteczne wtedy, gdy dbamy o rozwój naszego charakteru i wierność wyznawanym wartościom. To wartości stanowią fundament naszej tożsamości oraz wyznaczają kierunek dla podejmowanych działań. I nie tylko działań, ale również wyznaczanych celów i przestrzeni wpływu. Z tego względu świadomość i znajomość siebie, wiedza o tym co motywuje lidera, jest najistotniejszym elementem wpływu każdego przywódcy.

PRZYWÓDZTWO MOŻE ZMIENIĆ ŚWIAT

Przywództwo jest skomplikowanym i wielowątkowym zagadnieniem. Kontekst, w jakim jest realizowane decyduje o wielu jego aspektach. Jednak w swoim fundamentalnym wymiarze, kieruje się tymi samymi zasadami, normami, celami. Nie ma znaczenia czy przywództwo dotyczy organizacji społecznej, biznesu, polityki czy kościoła. W każdym z nich chodzi o ludzi i odkrywanie ich potencjału. Tak rozumiane przywództwo nie tylko może korzystać z różnych doświadczeń, ale zmienia świat. Zarówno ten w skali makro jak i mikro.


PRZYWÓDZTWO TO WYWIERANIE WPŁYWU

Rodzice w domu, nauczyciele w szkole, duchowni w kościele, szefowie w firmach, politycy w parlamencie… – lista ta nie ma końca. Wszyscy wywieramy wpływ. To dlatego uważamy, że rozwój przywództwa dotyczy każdego, kto swój wpływ chce wywierać odpowiedzialnie.

Chcemy, aby jakość wywieranego wpływu pozwalała nam na realne zmiany w naszym otoczeniu. Widzimy, co się dzieje wokół, widzimy, że jest potrzeba głośnego mówienia o przemocy, która dzieje się w relacjach między ludźmi, zarówno w domu, jak i w pracy. Kampania to jedno z naszych działań, a przy współpracy z innymi fundacjami będziemy realizować programy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy.