STOWARZYSZENIE IN VITRO BEZ GRANIC

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Leszno, wielkopolskie

Stowarzyszenie IN VITRO BEZ GRANIC powstało z myślą o ludziach zmagających się z niepłodnością, którzy latami toczą ciężką walkę o dziecko.
Od 2016 roku Polska nie ma refundacji In Vitro -o epidemii niepłodności nikt już nie wspomina. Około 20% naszych rodaków zmaga się z tą chorobą.

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim edukacja i uświadamianie o skali rosnącego problemu, jakim jest niepłodność oraz podniesienie świadomości w tej tematyce, oraz technik wspomaganego rozrodu.

Nie czekamy na cud- podejmujemy działania.

Cele Stowarzyszenia:
-podniesienie świadomości w tematyce niepłodności oraz technik wspomaganego rozrodu
-podejmowanie działań na rzecz przywrócenia refundacji In Vitro w Polsce
-szerzenie wiedzy na temat profilaktyki, diagnostyki, a także technik wspomaganego rozrodu
-edukacja społeczna o In Vitro
-działania na rzecz zmniejszenia nienawiści oraz mówienia nieprawdy o In Vitro
-zmiana sposobu myślenia o niepłodności

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
-prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej w tym kampanii promocyjnej przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy w tematyce niepłodności, oraz opieki medycznej
-organizowanie spotkań z osobami dotkniętymi niepłodnością osobiście bądź przez media społecznościowe, mające na celu uświadamianie i edukację
-stworzenie profesjonalnej strony internetowej dla Stowarzyszenia
-organizowanie działań edukacyjnych, naukowych, medialnych i reklamowych w celach rozwojowych i promocyjnych naukę oraz praktyki medyczne i In Vitro
-wydawanie ulotek, plakatów, banerów informacyjnych oraz innych materiałów pomocniczych