I pójdziesz Dalej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łacha, mazowieckie

Nie potrafimy przejść obojętnie
wobec losu dzieci i młodzieży cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych.
Według raportu z 2021 roku sporządzanego przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w Europie w grupie wiekowej od 15 do 19 lat cierpi na skutek zaburzeń zdrowia psychicznego 19% chłopców i powyżej 16% dziewcząt. 
Depresja i zaburzenia lękowe odpowiadają za ponad połowę przypadków.
Na tle tych statystyk, Polska jest jednym z państw z najwyższą ilością prób samobójczych i samobójstw u młodych ludzi w Europie.
Pandemia COVID-19 zakłóciła dotychczasowy tryb życia młodzieży i przyczyniła się do wzrostu zaburzeń psychicznych i prób samobójczych.
Skutki wpływu pandemii na zdrowie psychiczne młodych osób będą odczuwalne przez wiele lat.

Pomagamy
poprzez działania polegające na zapobieganiu rozwojowi zaburzeń psychicznych oraz wspieraniu dzieci, młodzieży i dorosłych cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych poprzez:
Zwiększanie świadomości społecznej na temat przyczyn zaburzeń psychicznych oraz ich występowania jak i ich leczenia według najnowszych standardów medycyny współczesnej.
Działania na rzecz integracji osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wspieranie placówek i organizacji medycznych mających na celu ochronę zdrowia psychicznego i leczenie zaburzeń psychicznych.
Promowanie prawidłowych postaw społecznych poprzez edukację społeczeństwa dotyczącą postaw i zachowań wobec zaburzeń psychicznych.  
Działania na rzecz wyrównania szans osób z zaburzeniami psychicznym w życiu zawodowym i społecznym.
Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskim. 
Pomoc młodym osobom z zaburzeniami psychicznymi, znajdującymi się w sytuacji kryzysowej.