Instytut Psychosomatyki im. Carla Gustava Junga

Instytut Psychosomatyki im. Carla Gustava Junga

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja nasza zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zdrowia.
W podejmowanych przez nas działaniach zajmujemy się tymi aspektami służby zdrowia, które jeżeli nawet funkcjonują to jedynie na zasadach komercyjnych. Dzięki współpracy z Klinisches Institut für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. z Düsseledorfu, możemy wprowadzać wiele nowatorskich i innowacyjnych metod leczniczych.
Staramy się więc wypełnić istotną lukę w oparciu o najnowsze doniesienia i raporty światowych organizacji:

W bezpośrednim działaniu z pacjentami zajmujemy się:

-Diagnozowanie schorzeń somatycznych o podłożu psychogennym
-Diagnozowanie zaburzeń psychicznych
- Diagnozowanie deficytów neurologicznych
-Terapia osób z zaburzeniami i schorzeniami psychicznymi: farmakoterapią i psychoterapią, zajęcia grupowe rodzinne, partnerskie i indywidualne, w tym także psychoanaliza w:
•   w schorzeniach somatycznych o podłożu psychogennym
• zaburzeniach somatycznych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi
• schorzeniach pacjentów z różnymi deficytami neurologicznymi także pourazowymi
• terapię wspomagającą w przewlekłych schorzeniach somatycznych (neurodegradacyjnych, onkologicznych i innych)
• terapię paliatywną pacjentów terminalnych
• zaburzeń osobowości
• wychodzenia z uzależnień
• szeroko rozumianych zaburzeń nerwicowych
- afektywnych – nastroju
- lękowych i fobijnych
- obsesyjno kompulsyjnych – natręctwa
- adaptacyjnych i reakcji na ciężki stres
- konwersyjnych i somatyzacyjnych
- nieorganicznych zaburzeń: odżywiania, snu, dysfunkcji seksualnych
- zaburzeń psychicznych związanych z porodem.
-Zajęcia neuropsychologiczne w schorzeniach neurodegeneracyjnych, schorzeniach organicznych oun i z różnymi deficytami neurologicznymi o rozmaitej etiologii (wylewy, udary, konsekwencje urazów centralnego układu nerwowego).
-Terapia osób ze schorzeniami somatycznymi ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi
-Terapia wspomagającą w przewlekłych schorzeniach somatycznych.
-Fizykoterapia z elementami psychoterapii mającą wzmocnić efekt rehabilitacyjny nie tylko w schorzeniach ortopedycznych, ale także po przewlekłych schorzeniach somatycznych, w zespołach niedokrwiennych oun (udary, wylewy)
-Opiekę terapeutyczną, psychoterapię, fizykoterapię i farmakoterapię geriatryczną
- Terapię paliatywną pacjentów terminalnych i ich rodzin
- Konsultacje i porady
- Wsparcia psychologicznym w sytuacja kryzysowych i możność skontaktowania się 24h na dobę.

Wpłaty

Ładuję...