Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA powstało w 2010 roku w Szczecinie. Głównym celem jest wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci z zespoem Downa poprzez rehabilitację i integrację ze społeczeństwem. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz integracji oraz zapobiegania dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz działania o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,  które mają, prowadzić do przyjaznych i akceptujących postaw społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Pomogli

Ładuję...