FUNDACJA POLSKIE CENTRUM PRAWA IUSTUS

FUNDACJA POLSKIE CENTRUM PRAWA IUSTUS

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Rzeszów, podkarpackie

Centrum Prawa IUSTUS jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest budowanie partnerstwa poprzez realizację wspólnych polsko-ukraińskich inicjatyw, które mają służyć budowaniu współpracy i dobrych stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą w dwóch głównych obszarach.
 
 
Pierwszym obszarem jest wzmocnienie współpracy gospodarczej oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów gospodarczych przejawiających się wsparciem w nawiązywaniu współpracy handlowej między przedsiębiorstwami polskimi i ukraińskimi, oraz wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa inwestycji w Polsce. Przyczyniając się do wzrostu wymiany handlowej z Ukrainą i zwiększenia inwestycji kapitału ukraińskiego lokowanego w Polsce.
 
Drugi obszar to wspieranie działań służących upowszechnianiu rządów prawa i demokracji oraz promocja polskiego dorobku doktryny prawniczej na Ukrainie. Stawiamy na nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedstawicielami środowisk naukowych, dając możliwość wschodnim sąsiadom skorzystania z polskich doświadczeń ustrojowych w drodze do pełnego członkostwa w UE.
 
Dodatkowo w kraju realizujemy działania w zakresie integracji i pomocy osobom oraz środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Działamy na rzecz osób dotkniętych patologiami społecznymi, chorobami cywilizacyjnymi, a także wspieramy działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych.