Iwona Sławek

Iwona Sławek, 54 lata

Spoczywaj w pokoju

Iwona Sławek, 54 lata

Stan po udarze niedokrwiennym mózgu, kurczowe porażenie połowiczne, dysfazja mieszana
Piaski, lubelskie

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Iwony. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia

Wierzymy, że znalazła się w lepszym miejscu, w którym nie ma bólu i cierpienia. Niech spoczywa w pokoju.

Spoczywaj w pokoju

Obserwuj ważne zbiórki