Fundacja Izba Życia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Tworzymy dogodne warunki do ochrony życia ludzkiego i wspierania rodziny.

Naszą misją jest otaczanie opieką tych podmiotów, które chronią życie ludzkie oraz wspierają rodzinę i pieczę zastępczą. Chcemy zapewnić im bezpieczeństwo i możliwość działania, ułatwiając codzienne funkcjonowanie i pozwalając na skupieniu się na realizacji ich celów statutowych. Dzielimy się wiedzą, możliwościami i kompetencjami, aby usprawniać działanie organizacji takich jak domy dziecka, domy samotnej matki, ośrodki opieki, hospicja perinatalne i wiele innych. Nie zamykamy się jednak na żadną pomoc ukierunkowaną na ochronę ludzkiego życia.

Jednoczymy wokół misji Fundacji ludzi dobrej woli, którzy gotowi są brać udział w ochronie życia. Fundacja Izba Życia dąży do rozłożenia jak najszerszego parasola ochronnego nad wszystkimi podmiotami z terenu Wielkopolski, które skupiają swoje działania na promocji życia i rodziny oraz opiece nad nimi.

Poznaj nas: http://izbazycia.org/