Fundacja Jutrzenka Nadziei

Fundacja Jutrzenka Nadziei

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Mikołów, śląskie

Cele naszej Fundacji:

- Świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej, i organizacyjnej w leczeniu osób, w szczególności dzieci.

- Świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej, i organizacyjnej na rzecz instytucji chroniących życie.

- Pomoc w tworzeniu warunków do nauki dla dzieci pochodzących z rodzin biednych, patologicznych bądź niepełnych.  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- Prowadzenie kampanii medialnej na rzecz ochrony zdrowia.

- Pomoc w finansowaniu zabiegów, niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia dzieci.

- Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

- Udział i organizowanie akcji mającej na celu dożywianie osób głodnych, będących w trudnej sytuacji życiowej.

- Pomoc w zakupie sprzętu medycznego dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci.

- Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z ubogich rodzin.

- Fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych.

- Pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy.

- Pomoc poprzez doradztwo prawne.

- Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność, innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami.

Wpłaty

Ładuję...