Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom im. Jasia Kowalika

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom im. Jasia Kowalika

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Tomasze, mazowieckie

Stowarzyszenie powstało dzięki inicjatywie kilku osób a przede wszystkim Marcina Michalika, wieloletniego wolontariusza Pokojowego Patrolu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przesłanką było wsparcie dla Marysi Jastrzębskiej dziewczynki chorej na skomplikowaną chorobę genetyczną Trisomię 13 (zespół Pataua).

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, w tym pomocy materialnej a także gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statutowych.