Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Jesteśmy Razem"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Suwałki, podlaskie

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” jest organizacją pożytku publicznego, która prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Przedmiotem naszej działalności jest przede wszystkim: organizowanie i prowadzenie terapii i rehabilitacji,  działania wspierające kształcenie dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów, organizowanie szkoleń specjalistycznych i warsztatów dla nauczycieli, terapeutów i rodziców, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Każdego dnia spotykamy się z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami, które potrzebują wsparcia lub pomocy. W odpowiedzi na te potrzeby stworzyliśmy Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Suwałkach. Celem Centrum Terapii „Jesteśmy Razem" jest udzielanie wielospecjalistycznej pomocy m.in. psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, w zakresie rehabilitacji ruchowej - dzieciom i młodzieży o zaburzonym rozwoju oraz ich rodzinom. Poradnia prowadzi rehabilitację i terapię dzieci i młodzieży oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Od ponad roku stowarzyszenie prowadzi także drugą placówkę oświatową dla dzieci niepełnosprawnych - Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Koniczynka" w Suwałkach.