Tykająca bomba w głowie - Kamilowi kończy się czas!

Kamil Nowosielski
Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparły 17 864 osoby
269 399,22 zł (17,84%)
Zbiórka na cel
Terapia genowa w Houston w USA

Kamil Nowosielski

Lubań, dolnośląskie

Złośliwy nowotwór mózgu (glejak II stopnia)

Rozpoczęcie: 15 Października 2013
Zakończenie: 1 Sierpnia 2017

11 grudnia 2017 roku [*]

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparły 17 864 osoby
269 399,22 zł (17,84%)