Zakup karetki pogotowia dla SPZZOZ w Staszowie

Szpital Staszów
organizator skarbonki

"W medycynie liczy się każde życie – każda najmniejsza szansa uratowania życia." Hanna Krall

Dział Ratownictwa Medycznego SPZZOZ w Staszowie dysponuje trzema zespołami ratownictwa – dwa podstawowe i jeden specjalistyczny, działających jako podwykonawca Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, w III rejonie operacyjnym województwa świętokrzyskiego w zakresie realizacji usług ratownictwa medycznego. Zasięgiem leczniczym a tym samym wyjazdowym obejmujemy około 100 tys. mieszkańców tj. cały powiat staszowski oraz sąsiadujące gminy ościennych powiatów województwa świętokrzyskiego. Promień wykonywanych wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego sięga blisko 50 km. Wykonujemy rocznie około 6 tys. wyjazdów systemowych w ramach ratownictwa medycznego. W związku z tym zarówno sprzęt medyczny jak i tabor samochodowy w szybkim tempie staje się bardzo wyeksploatowany i traci swą żywotność. Najstarsza karetka będąca w rezerwie ma 12 lat i ponad 500 tys. przebiegu. Pozostałe 3 karetki, będące w ciągłej eksploatacji to 4 - 6 letnie pojazdy, których przebieg już oscyluje od ponad 200 000 do prawie 400 000 km. Realizując nałożone zadania z zakresu ratownictwa, na SPZZOZ w Staszowie musi posiadać w pełni sprawne, dyspozycyjne oraz odpowiednio wyposażone ambulanse będące gwarancją niezawodności oraz niesienia szybkiej pomocy potrzebującym. Pamiętamy, że dobrem najwyższym jest dobro i bezpieczeństwo pacjenta a karetki systemowe to jedne z najważniejszych pojazdów służących ratowaniu ludzkiego życia w momentach nagłych i w żaden sposób nie można tego zbagatelizować. Powinny być one zawsze w pełnej gotowości i sprawności, a ich wyposażenie powinno być na jak najwyższym poziomie. Staramy się zapewnić sprawność tych pojazdów lecz nieubłagany upływ czasu oraz duże wyeksploatowanie daje się we znaki. Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego są niejednokrotnie realizowane w warunkach ekstremalnych czy też w trudno dostępnym terenie. Sprawia to, że pojazdy ulegają uszkodzeniom i szybkiemu zużyciu. Przyjmuje się, że zasadna jest ich wymiana już po 5 latach użytkowania. Zużycie jest ogromne, a w dobie pandemii coraz częściej zdarza się, że muszą one wyjeżdżać na coraz większe odległości. Tylko w zeszłym roku 12 letni ambulans rezerwowy był w obiegu systemowym przez 3 miesiące z powodu awarii ambulansów systemowych. Setki tysięcy kilometrów oraz koszty naprawy kolejnych awarii wiążą się ze znacznymi wydatkami, a w ramach własnego budżetu nie jesteśmy w stanie sukcesywnie wymieniać wyeksploatowanego taboru.

Chcemy wierzyć, że nasz cel jest do osiągnięcia … - dzięki Waszemu wsparciu.

Każdy gest, nawet najdrobniejszy… może zmienić świat na lepsze.

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Dawid

20 zł

Marek

5 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Mam nadzieję, że uda nam się układać na te kwotę. Trzymam kciuki!

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,47%
705 zł Wsparło 13 osób CEL: 150 000 ZŁ