Bez operacji nie mam już przyszłości...

7 242,55 zł (1,23%)
Brakuje jeszcze 580 061,45 zł