Bez operacji nie mam już przyszłości...

12 249,55 zł (2,09%)
Brakuje jeszcze 575 054,45 zł