Bez operacji nie mam już przyszłości...

23 354 zł (3,98%)
Brakuje jeszcze 563 950 zł