Bez operacji nie mam już przyszłości...

16 650 zł (2,83%)
Brakuje jeszcze 570 654 zł