Bez operacji nie mam już przyszłości...

14 758,97 zł (2,51%)
Brakuje jeszcze 572 545,03 zł