Katolicka Fundacja Charytatywna

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Milanówek, mazowieckie

Celem fundacji jest planowanie i organizacja pomocy na rzecz obywateli takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci.

A także działalność na rzecz upowszechniania postaw społeczeństwa obywatelskiego, budowa trwałych więzi w społecznościach lokalnych oraz wspieranie postaw dialogu i współpracy pomiędzy lokalnymi władzami i organizacjami pozarządowymi.

Pomogli

Ładuję...