Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wojnowice, dolnośląskie

Misją Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu jest praca na rzecz budowy Europy Wschodniej jako wspólnoty ludzi wolnych.

Europa jest dla nas pojęciem nie geograficznym, lecz etycznym. Wyznaczają ją nie granice, ale ideały. Chcemy, by obywatele krajów byłego Związku Radzieckiego mogli żyć zgodnie z europejskimi ideałami.

Dlatego:

–  za pomocą programów stypendialnych kształcimy i podnosimy kwalifikację urzędników i liderów lokalnych społeczności z Europy Wschodniej (program Study Tours to Poland). Polska jest przykładem udanej transformacji ustrojowej – pokazujemy jak skorzystać z naszych doświadczeń;

– informujemy i prowadzimy debatę publicystyczną na temat Wschodu w Polsce (czasopismo „Nowa Europa Wschodnia”) oraz na świecie (czasopismo „New Eastern Europe”);

– dzięki Wydawnictwu KEW popularyzujemy literaturę wschodnioeuropejską w Polsce i polską myśl na temat Wschodu w naszym kraju. Rocznie wydajemy kilkanaście nowych tytułów. Promujemy literaturę wartościową, niekomercyjną;

– dzięki działającemu pod auspicjami KEW Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej prowadzimy dyskusję na temat polityki międzynarodowej, organizujemy promocje książek, konferencje;

– dyskutujemy – coroczna konferencja Polska Polityka Wschodnia jest platformą debaty na temat polityki Warszawy wobec Wschodu, to jedyna tego typu impreza w Polsce, w której biorą udział politycy (różnych opcji), publicyści, działacze pozarządowi. Dbamy o pluralizm opinii i dyskusję merytoryczną – pozbawioną populizmu;

– kształcimy – podczas Wschodniej Szkoły Zimowej najwybitniejsi europejscy humaniści dzielą się wiedzą ze studentami z Polski i krajów Europy Wschodniej. W trakcie Seminarium Translatorskiego „Tłumacze bez granic” zasłużeni tłumacze wymieniają się wiedzą z adeptami sztuki przekładu; podczas Szkoły im. Bohdana Osadczuka młodzi liderzy z Polski, Niemiec i Ukrainy debatują nad przyszłością Europy i współpracy polsko-niemiecko-ukraińskiej.

Droga do bezpiecznej przyszłości nie prowadzi przez dziedziczną nienawiść, lecz przez dialog — nie tylko między rządami, lecz przede wszystkim między zwykłymi ludźmi. Dialog, który wiedzie do wzajemnego poznania się, zrozumienia i wzajemnej ludzkiej życzliwości. (…) O przeszłości nie wolno zapominać. Jeśli jednak nie chcemy, by się powtórzyła, rozpamiętywanie przeszłości nie może służyć wzbudzaniu wzajemnej nienawiści.                                                                                                                                                                                                                                      Jan Nowak – Jeziorański

Wpłaty

Ładuję...