Krakowska Grupa Ratownicza

Krakowska Grupa Ratownicza

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Uczymy udzielać pierwszej pomocy. Krakowska Grupa Ratownicza to stowarzyszenie zrzeszające młodych ludzi, którzy chcą prowadzić działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy, zwiększać dostępność do tej tematyki oraz prowadzić działalność dobroczynną i charytatywną.   Celami Stowarzyszenia są: działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz zwiększenia dostępności do wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, ochrony i promocji zdrowia, wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy w środowiskach związanych z ratownictwem medycznym, a także współpraca z jednostkami samorządowymi i administracji rządowej w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia, działania polegające na inicjowaniu, organizacji i koordynacji zajęć z zakresu ratownictwa medycznego, działalność charytatywna, wspieranie dobroczynności i działalność w zakresie pomocy społecznej, działalność oświatowa.   Swoje cele statutowe spełniamy poprzez organizowanie pokazów pierwszej pomocy, szkoleń i spotkań, mających na celu upowszechnianie tematyki pierwszej pomocy.   Organizujemy zabezpieczenia medyczne imprez i różnych wydarzeń. Zajmujemy się promocją i organizacją akcji społecznych i wolontariatu.   Zebrane środki wykorzystujemy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, zakup potrzebnego sprzętu medycznego oraz wspieranie osób potrzebujących, niepełnosprawnych i dzieci z domów dziecka.