Klub Inteligencji Katolickiej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Jesteśmy stowarzyszeniem osób, które chcą świadomie przeżywać swoje powołanie katolików świeckich. Zależy nam na tym, by aktywnie, odpowiedzialnie i twórczo uczestniczyć w życiu społecznym oraz rozwijać swoją wiarę. Od 1956 r. działamy w 4 głównych obszarach: formacji, aktywności społecznej, wychowania oraz kultury. 

Formacja religijna i intelektualna dokonuje się poprzez dni skupienia, rekolekcje, konferencje i  spotkania. Społeczne zaangażowanie znajduje odbicie w inicjatywach i projektach obywatelskich, działalności charytatywnej oraz pomocy rozwojowej i humanitarnej. Działania na rzecz wychowania to przede wszystkim tematyczne spotkania grup dziecięcych i młodzieżowych oraz organizacja obozów letnich i zimowych. Realizujemy również działania kulturalne i artystyczne: koncerty, wystawy, spotkania autorskie i wiele innych. 

Staramy się tworzyć przestrzeń dialogu, (w tym ekumenicznego i międzyreligijnego) oraz swobodnej wymiany myśli i poglądów. Tworzymy środowisko, w którym dbamy o relacje i wzajemne zrozumienie.

Po ponad 60-ciu latach działania, do KIK-u obecnie należy ok. 1600 członków działających w 16 sekcjach tematycznych. W ciągu roku ponad 100 wolontariuszy organizuje spotkania oraz ok. 40 obozów dla prawie 600 dzieci i młodzieży. Pomagamy w 5 krajach w Europie i poza nią.

Wpłaty

Ładuję...