Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie

Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Działamy od trzech lat jako stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei, a od 18 lutego br. jako fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie. Najważniejszym naszym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży - realizowana głównie poprzez ułatwianie rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenie kompetencji osób wchodzących na rynek pracy, w szczególny sposób mającym utrudniony dostęp z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych. Wszystkie nasze działania są bezpłatne dla uczestników.

 

Na naszą działalność składają się:

-  prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 lat,
-  organizacja konkursów o charakterze ogólnopolskim i lokalnym,
- tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu,
- integracja społeczności szkolnej (w szczególności związanej z koleją) – aktywności uzupełniające o różnym charakterze: przygotowanie wyprawki szkolnej dla uczniów, prowadzenie wycieczek i wyjazdów pokazujących obiekty kolejowe - za zgodą przedsiębiorstw kolejowych i z asystą, organizacja wydarzeń związanych z koleją - Dnia Kolejarza.

Fundacja prowadzi 7 rodzajów zajęć dla młodzieży zgrupowanych w 3 kategoriach tematycznych:

>  WIEDZA NA TEMAT ISTOTY KOLEJNICTWA – ruch kolejowy, tabor kolejowy,

>  PASJA KOLEJOWA (zajęcia warsztatowe trwające 12 godzin organizowane raz do roku) - tworzenie scenerii w programie symulacyjnym TrainDriver 2, kolejowe modelowanie 3D, warsztaty makieciarskie, warsztaty modelarskie,

> ROZWÓJ OGÓLNY – modelowanie 3D, nagłośnienie sceniczne, oświetlenie sceniczne.

W ramach organizacji zajęć pozalekcyjnych nasza organizacja nawiązała współpracę z następującymi instytucjami:             

>  Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" w Warszawie – prowadzenie zajęć w szkole, udostępnienie przez szkołę pomieszczeń,

> Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy - prowadzenie zajęć w szkole, udostępnienie przez szkołę pomieszczeń,

> IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie - prowadzenie zajęć w szkole, udostępnienie przez szkołę pomieszczeń,

> Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach - prowadzenie zajęć w szkole, udostępnienie przez szkołę pomieszczeń, współorganizacja konkursów,

> Stacja Muzeum - prowadzenie zajęć dla dzieci, udostępnienie przez szkołę pomieszczeń, współorganizacja konkursów.

Nasze stowarzyszenie pełni odpowiedzialną funkcję organizatora konkursów. W swojej działalności zorganizowaliśmy następujące konkursy:

1.      Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kolejowej “Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia” – zasięg ogólnopolski, rok szkolny 2019/2020,

2.      Międzyszkolny Konkurs Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego – zasięg ponadregionalny, rok szkolny 2019/2020,

3.      II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kolejowej „Europa Pełną Parą 2021” – zasięg ogólnopolski, rok szkolny 2020/2021,

4.      II Ogólnopolskiego Konkursu Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego – zasięg ogólnopolski, trwający obecnie,

5.      Warszawski Konkurs Techniki Scenicznej – zasięg lokalny (m.st. Warszawa), trwający obecnie.

Od uruchomienia naszej działalności z różnych przez nas prowadzonych działań skorzystało ponad 600 osób. Mamy 9-osobowy zespół, który tworzą pasjonaci - harcerze, przyjaciele dzieci, młodzieży, osoby pracujące z nimi z zamiłowaniem i pasją.  

Uważamy, że my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie miejsc umożliwiających rozwój najmłodszym. Dzieci i młodzież rozwijają się wówczas, gdy ich otoczenie sprzyja pobudzaniu kreatywności oraz gdy mają zapewnioną opiekę osoby, której mogą zaufać.