Stowarzyszenie Koło Przyjaźń

Stowarzyszenie Koło Przyjaźń

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kwidzyn, pomorskie

Nasze Stowarzyszenie „Koło Przyjaźń” pomaga rozwijać pasje i talenty naszych podopiecznych. Dbamy też o ich rozwój psychospołeczny, edukując rodziców i dając im niezbędne wsparcie na poziomie psychicznym i materialnym. Co konkretnie robimy?

Podejmujemy działania, które sprzyjają rozwojowi artystycznemu wśród dzieci, młodzieży, w tym także osób niepełnosprawnych – m.in. prowadzimy dla nich zajęcia teatralne i taneczne. Prowadzimy i organizujemy placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, takie jak świetlice, kluby, prace podwórkowe.

Wspieramy działania kulturalne, sportowe i rozrywkowe, kreujemy atrakcyjną i zrónicowaną  ofertę zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobistego, promując je wśród obywateli. 

Inicjujemy i wspieramy działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, w tym osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Udzielamy  pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się z ubogich środowisk lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Każdemu podopiecznemu zapewniamy pomoc psychologiczną.