Dobry poród w każdym szpitalu!

Fundacja Rodzić po Ludzku
organizator skarbonki

Codziennie w Polsce ponad 1000 kobiet rodzi dziecko. Ile z nich rodzi po ludzku? Ile otrzymuje troskliwą i profesjonalną opiekę podczas porodu oraz wsparcie po porodzie? 

Dzięki akcjom „Rodzić po ludzku” przez 22 lata udalo się wiele zmienić na polskich porodówkach. Udało się wprowadzić kilka lat temu Standardy Opieki Okołoporodowej - prawo, które gwarantuje kobietom szacunek, zrozumiałą informację, nieprzerwany kontakt z dzieckiem po porodzie, wsparcie w karmieniu piersią. 

Od lat walczymy o to żeby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko zgodnie ze swoimi potrzebami, otoczona szacunkiem i troskliwą opieką. Żeby każdy szpital w Polsce to gwarantował. 

Prawo to gwarantuje, ale szpitale nie przestrzegają. Chcemy się dowiedzieć, które i dlatego od lutego ruszyła akcja "Głos matek ma moc zmiany". Na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl tysiace kobiet w całym kraju wypełniają anonimową ankietę o swoim porodzie i opiece w szpitalu, szczegółowo opisują swoje doświadczenia – od izby przyjęć do momentu wyjścia do domu. Oceniają sposób przekazywania informacji przez personel, poszanowanie prawa do intymności, do decydowania o przebiegu porodu oraz wykonywanych zabiegach, jakość wsparcia w zakresie karmienia oraz opieki nad dzieckiem po porodzie.

Fundacja Rodzić po Ludzku

Dzięki tym głosom dowiemy się, jak wygląda opieka w każdym szpitalu, jak traktowane są kobiety, jak przestrzegane Standardy. Te głosy pokażą kobietom gdzie warto rodzić, a nam wskażą miejsca gdzie konieczne jest podjęcie interwencji. Ta społeczna kontrola pozwoli na zmotywowanie szpitali do przestrzegania Standardów i wprowadzanie zmian. 

Co możesz zrobić?

- wpłacając 23 zł pomożesz nam dowiedzieć się jak wyglada sytuacja na izbie przyjęć w jednym z 400 szpitali;

- wpłacając 51 zł pomożesz nam dowiedzieć się jak wygląda sytuacja na izbie przyjęć i w oddziale położniczym w jednym z 400 szpitali, 

- wpłacając 79 zł pomożesz nam dowiedzieć się jak są traktowane kobiety od izby przyjęć do wypisu w jednym z 400 szpitali.

Akcja "Głos matek ma moc zmiany" trwa! Codziennie ponad 1000 kobiet ma szansę opowiedzieć nam o swoim porodzie i zmienić opiekę okołoporodową w szpitalu, w którym rodziły. Pomóż nam do nich dotrzeć. Pomóż nam dowiedzieć się co trzeba zmienić w szpitalu. Pomóż nam poinformować inne kobiety o opiece w danym szpitalu. Pomóż nam pokazać szpitalom co czują kobiety oraz wskazać im co i gdzie muszą zmienić. 

Wsparli

200 zł

Wpłata anonimowa

30 zł

Anonimowa Pomagaczka

10 zł

Wpłata anonimowa

Podziwiam Was?super, że pomagacie rodzącym kobietom.
30 zł

Wpłata anonimowa

10 zł

Wpłata anonimowa

23 zł

Wpłata anonimowa

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
48%
15 660 zł Wsparło 548 osób CEL: 32 000 ZŁ