Komitet Ochrony Praw Dziecka

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ogólnopolskim stowarzyszeniem o statusie organizacji pożytku publicznego. Od 1981 r pomagamy dzieciom skrzywdzonym, które doświadczyły lub byly świadkami  przemocy - fizycznej, psychicznej, zaniedbania czy wykorzystania seksualnego.

Co robimy?

- wspieramy rodziców w mądrym, odpowiedzialnym rodzicielstwie
- prowadzimy diagnozę i terapię dzieci krzywdzonych
- interweniujemy w sytuacjach kryzysowych
- doradzamy w problemach prawnych
- uczymy jak przygotować dzieci do rozstania rodziców
- organizujemy szkolenia, konferencje i warsztaty
- organizujemy kampanie społeczne i projekty edukacyjne
- współpracujemy z instytucjami państwowymi i samorządami

Jak pracujemy?

- udzielamy porad i informacji prawnych
- udzielamy konsultacji psychologicznych i pedagogicznych
- prowadzimy grupy psychoedukacyjne dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym
- prowadzimy mediacje rodzinne
- organizujemy indywidualne i grupowe sesje kontroli agresji dla dzieci i młodzieży
- organizujemy warsztaty rozwoju umiejętności rodzicielskich
- organizujemy warsztaty edukacji emocjonalnej dla dzieci
- organizujemy warsztaty antydyskryminacyjne w szkołach
- opracowaliśmy „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” www.standardyrozstania.pl
- prowadzimy programy stażowe dla przyszłych mediatorów i psychologów.