Fundacja Bracia

Fundacja Bracia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Mińsk Mazowiecki, mazowieckie

Fundacja Bracia jest organizacją charytatywną, która działalność swą zapoczątkowała w 2018 r. Celem fundacji jest pomoc osobą potrzebującym, wsparcie materialne, fizyczne oraz finansowe. Realizujemy takie działania jak: wsparcie podopiecznych, wsparcie materialne osób potrzebujących, organizacja akcji charytatywnych poświęconych chorym dzieciom i seniorom. Od 2020 roku naszym celem jest budowa Misji humanitarnej UNRHD – (Połączone Narody dla Przywrócenia Ludzkiej Godności; ang. Restoring Human Dignity),  Jej celem jest odbudowa i podniesienie poziomu życia ze skrajnego ubóstwa w regionach dotkniętych klęską żywiołowa lub konfliktem zbrojnym w krajach dotkniętych klęską żywiołową, skrajnym ubóstwem lub konfliktem zbrojnym. W ramach misji zakres naszej pomocy jest dostosowany do panującej sytuacji – po szczegółowym rozpoznaniu potrzeb. Staramy się pomagać długofalowo, budując stabilność społeczną poprzez dawanie wędki, a nie ryby. Im szybsza reakcja na zaistniały kryzys tym jego skutki są mniejsze. W zakres naszych priorytetowych działań wchodzi: materialna pomoc (żywność długoterminowa, ubrania, leki i materiały medyczne), pomoc w odbudowie miejsc pracy, użyteczności publicznej oraz zamieszkania czy źródeł wody pitnej. Pomoc realizujemy poprzez zakup, dostarczanie i dystrybucja wybranych materiałów lub co ważniejsze – wykorzystanie źródeł lokalnych celem wsparcia gospodarki.