Fundacja '' Kosmiczna Droga Do Gwiazd IM. Damiana Laskowskiego'

Fundacja '' Kosmiczna Droga Do Gwiazd IM. Damiana Laskowskiego'

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Toruń, kujawsko-pomorskie

Fundacja powstała z inicjatywy niepełnosprawnego chłopca, któremu pomogło bardzo wielu ludzi. W podziękowaniu wszystkim tym osobom Damian wraz z rodzicami i przyjaciółmi postanowił stworzyć Fundację, której jest Ambasadorem.
Podopiecznymi Fundacji są dzieci i dorośli z całej Polski.
Celami Fundacji są;
- propagowanie idei niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym, poszkodowanym i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- zakup specjalistycznego sprzętu dla dzieci i dorosłych z różnym stopniem niepełnosprawności,
- inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
- utworzenie placówki dla osób niepełnosprawnych wyposażonej w specjalistyczny sprzęt pomocny dla ich właściwego rozwoju,
-propagowanie właściwego stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wskutek choroby bądź trwałego kalectwa,
- pomoc w pozyskiwaniu specjalistycznych urządzeń i oprogramowania do komunikacji z osobami z porażeniem mózgowym, dysfunkcją narządów mowy, słuchu oraz ruchu,
- pomoc w spełnianiu marzeń osób niepełnosprawnych pragnących poznawać świat i ciekawych oraz znanych ludzi,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach integracyjnych,
-podejmowanie działań na rzecz organizacji krajoznawstwa, turystyki i wypoczynku dla osób dotkniętych niepełnosprawnością,
- działalność kulturalna służąca integracji i wspieraniu osób ciężko chorych i niepełnosprawnych,Wpłaty

Ładuję...