Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Naszą misją jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo poprzez rehabilitację kompleksową i integrację.

Prowadzimy Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Autyzmu. Obecnie pod naszą opieką jest miesięcznie ponad 400 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, uszkodzeniem centralnego i obwodowego układu nerwowego, zespołem Downa, autyzmem i zaburzeniami pochodnymi oraz upośledzeniem umysłowym, w wieku 0-18 lat i korzystających z rehabilitacji i terapii kompleksowej.

W ramach pomocy organizujemy również Rodzinne Integracyjne Olimpiady Sportowe, wycieczki integracyjne, imprezy okolicznościowe (m.in. Dzień Dziecka czy Wigilię). Współpracujemy z przedszkolami, szkołami, placówkami oświatowymi i ZOZ.

Wspieramy rodziców i opiekunów poprzez Grupy Wsparcia, psychoedukację i Terapię Systemową Rodzin.