Krewcy Ponidzianie

Krewcy Ponidzianie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Pińczów, świętokrzyskie

Celami Stowarzyszenia jest:

- niesienie szeroko rozumianej pomocy. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym psychicznie i fizycznie, ułomnym z różnych powodów, żyjącym w ubóstwie a szczególnie dzieciom. Pomoc w szczególnie drogich operacjach i zabiegach rehabilitacyjnych, pomoc w rehabilitacji, umożliwienie powrotu do zdrowia. Pomoc rodzinom wielodzietnym, itp.

- promocja i propagowanie honorowego krwiodawstwa, dawstwa organów, szpiku oraz edukacja społeczna w tym zakresie

- prowadzenie działalności na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii  i innym uzależnieniom

Swoje cele organizujemy poprzez: 

- pozyskiwanie środków z darowizn i sponsoringu,
- sprzedaż cegiełek,

 - organizowanie akcji charytatywnych, 

 - sprzedaż oraz aukcja pozyskanych przedmiotów z darowizn, 

 - pozyskiwanie środków z rozprowadzanych ulotek, plakatów i innych pism będących własnością innych podmiotów gospodarczych 

 organizację akcji krwiodawstwa, oddawania szpiku

organizacje akcji promujących krwiodawstwo, oddawanie szpiku, organów oraz życie bez alkoholu, narkotyków i innych uzależnień

organizowanie zbiórek publicznych w różnej postaci za zgodą odpowiednich organów 

 prowadzenie edukacji (spotkań, wykładów, warsztatów itp.) wśród społeczeństwa dotyczącej krwiodawstwa, oddawania szpiku, organów oraz zdrowego stylu życia bez alkoholu, narkotyków i innych uzależnień

 organizacje wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych bez alkoholu, narkotyków i innych używek poprzez zajęcia hobbystyczne, sportowe, edukacyjne oraz zachęcenie do wolontariatu