Mazowieckie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ

Mazowieckie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Mińsk Mazowiecki, mazowieckie

Misją Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok dalej" jest poprawa jakości życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz ich rodzin.

Oferujemy rodzinom tych dzieci pomoc psychologiczną w trudnych momentach ich życia, a dzieciom rehabilitację leczniczą, terapię logopedyczną, terapię snoezelen, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integracyjne spotkania towarzyskie.

Stałą systematyczną pomocą rehabilitacyjno-terapeutyczną obejmujemy każdego roku około 40 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z powiatu mińskiego, siedleckiego i otwockiego.
 
Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 
Tworzymy przyjazny klimat wokół problemu niepełnosprawnych oraz animujemy ruch woluntarystyczny na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
 
Prowadzimy grupę wsparcia – comiesięczne spotkania z rodzicami i opiekunami, zaproszonymi gośćmi, specjalistami.
 
Upowszechniamy wiedzę na temat przysługujących praw i przywilejów osobom niepełnosprawnym, udzielając pomocy prawnej i obywatelskiej tym osobom i ich rodzinom.
 
 

Wpłaty

Ładuję...