Fundacja Król i Smok

Fundacja Król i Smok

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

  Fundacja "Król i Smok" to fundacja działająca na rzecz dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Zajmujemy się rozpowszechnianiem wiedzy na temat zaburzeń o podłożu neurologicznym, pomocą diagnostyczną, a także organizacją i dofinansowywaniem leczenia.    Działalność fundacji skupia się przede wszystkim na zaburzeniach o charakterze atypowym. Istnieje wiele objawów takich jak: deficyty motoryczne, sensoryczne, zaburzenia koncentracji, nadpobudliwość, problemy z komunikacją i opóźnienia rozwoju mowy (brak mowy).  Nierzadko dają one obraz całościowego zaburzenia rozwoju. W takich przypadkach wyjaśnień szuka się zazwyczaj w obszarze zaburzeń metabolicznych, genetycznych oraz w syndromie autyzmu. Diagnozowanie bazujące na tych obszarach często okazuje się jednak niepewne i bezowocne.  Pomimo ciągłego postępu diagnostyki i terapii, nadal zbyt rzadko rozpoznawane są u dzieci przyczyny zaburzeń rozwojowych związane np. z niedokrwieniem mózgu oraz utrudnieniami w przepływie płynu mózgowo-rdzeniowego (tzw. KISS/KIDD Syndrome, blok szczytowo-potyliczny).