Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Pomagamy osobom niepełnosprawnym intelektualnie,
ich rodzinom i opiekunom. 


Wspieramy naszych uczestników i mieszkańców od najwcześniejszych lat dziecięcych po późną starość, ponieważ utworzyliśmy placówki odpowiadające różnym grupom wiekowym. Od 1995 roku działa 11 placówek, w których codziennie przebywa 500 osób. 

Staramy się integrować osoby niepełnosprawne ze zdrowymi, by nie czuły się odizolowane, ale by mogły jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym.

Podejmujemy różne zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności charytatywno - opiekuńczej.

Pragniemy również pogłębić formację religijną naszych podopiecznych.

Reprezentujemy interesy osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych. 

Oprócz prowadzenia placówek o różnym charakterze: 
terapeutycznym, rehabilitacyjnym, opiekuńczym, oświatowym, szkoleniowym, rekreacyjnym i kulturalnym, aranżujemy wiele ciekawych eventów.


Organizujemy rekolekcje, dni skupień, piesze pielgrzymki,
np. z Warszawy na Jasną Górę. Poza tym obozy, kolonie, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, imprezy różnorodnego typu, prelekcje, sympozja, szkolenia. 

Współpracujemy z organami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami, działającymi głównie na rzecz niepełnosprawnych. Jeśli popierasz naszą misję pomocy, zachęcamy do wsparcia. Umożliwi to nam świadczenie niepełnosprawnym jeszcze lepszej, efektywniejszej pomocy. 

Dziękujemy z całego serca. 

Wpłaty

Ładuję...