Stowarzyszenie KU DOBREJ NADZIEI

Stowarzyszenie KU DOBREJ NADZIEI

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Białystok, podlaskie

Obecnie główną dziedziną naszej działalności jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim. W jej ramach prowadzimy w naszej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 76 całoroczną ogrzewalnię dla osób bezdomnych, gdzie mogą one znaleźć schronienie i ciepły posiłek,  a także wykąpać się i wyprać odzież. Do dyspozycji mają biblioteczkę, telewizję, mogą posłuchać muzyki, a także odbywać rozmowy motywacyjne z personelem Stowarzyszenia. W okresie jesienno - zimowym ogrzewalnia działa całodobowo, dając możliwość spędzenia zimnych nocy w cieple.

Przy ogrzewalni działa Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności "Zakątek Nadziei" dla osób, które pragną zmienić swój styl życia i wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Z racji tego, że sporo pomieszczeń naszej kamienicy jest jeszcze nieodremontowanych, Ośrodek działa dość prowizorycznie, ale pomimo tego, z Bożą pomocą, udało nam się pomóc 3 osobom wyjść ze stanu bezdomności.

Zajmujemy się również pracą wśród dzieci i młodzieży, z których większość pochodzi z rodzin z problemami socjalnymi. Obecnie, przez 3 dni w tygodniu działa świetlica środowiskowa (w innej dzielnicy miasta), w której wolontariusze organizują zajęcia: plastyczne, wokalne, teatralne, sportowe, etyczne. Zapewniamy uczestnikom  posiłek. W okresie ferii zimowych i wakacji organizujemy półkolonie i obozy.

Kolejną dziedziną naszej pomocy jest wydawanie żywności z unijnego, pomocowego Programu PEAD. Na dzień dzisiejszy korzysta u nas z tej formy wsparcia ponad 2600 osób z Białegostoku i okolic.

Udzielamy się także na polu kultury, organizując różnorakie przedsięwzięcia artystyczne we współpracy z białostockim Teatrem ARKADIA.

Wpłaty

Ładuję...