Fundacja Kultury Świata

Fundacja Kultury Świata

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie


Promujemy wymianę i edukację międzykulturową pomiędzy przedstawicielami różnych kultur.


Koordynowaliśmy lub braliśmy udział w projektach współpracy na rzecz rozwoju w Kenii, Tanzanii, a także w Brazylii. Odbywaliśmy staże w placówkach dyplomatycznych, organizacjach rządowych, pozarządowych oraz w dużych agencjach prasowych w Angoli, Nigerii, Indiach i w Stanach Zjednoczonych.

Od lat angażujemy się w wiele inicjatyw promujących wiedzę o Kulturach Świata w Polsce, w ramach projektów globalnej edukacji rozwojowej, akcji społecznych, przeglądów filmowych, pokazów zdjęć, wykładów i prelekcji. Współpracujemy z takimi organizacjami jak: Polski Instytut Antropologii czy Fundacja Spełnionych Marzeń.

Rozwijamy i umacniamy postawy nastawione na tolerancję i otwartość wobec przedstawicieli innych kultur.
 
Działamy na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska w innych krajach, w tym głównie najsłabiej rozwiniętych.
 
Budujemy płaszczyznę współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora pozarządowego, rządowego oraz przedsiębiorcami z Polski i innych krajów.
 
Promujemy idee wolontariatu.