Kwizera - Nadzieja dla Afryki

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Jaworzno, śląskie

Rwanda to kraj w sercu Afryki. Jest nazywany krajem tysiąca wzgórz. Jest to kraj, gdzie państwo dąży do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i stąd prawne ograniczenia odnośnie wykorzystywania plastikowych toreb. Z drugiej strony jest to kraj doświadczony tragiczną historią. Zwykle kojarzy się nam z ludobójstwem i to w pewien sposób przyćmiewa perspektywy stojące przed tym rozwijającym się krajem.

Jeśli chcesz pomóc ludziom- zapewnij im dobry start w życie. W tym celu nasza organizacja stawia sobie za cel zapewnienie wsparcia edukacji, przyborów szkolnych, przygotowanie do życia w dorosłość dla afrykańskich dzieci.

Nie chcemy ograniczać się do doraźnych potrzeb, chcemy patrzeć w przyszłość i przygotować do samodzielności, a nie uzależniać od pomocy.

Jest to jeden z najmniejszych krajów Afryki i dotychczas udało nam się zorganizować pomoc dla tamtejszych dzieci w postaci ubrań, przyborów szkolnych i opłacenia szkoły. Naszym głównym rejonem działania jest wieś Musha połozona niedaleko Kigali.

Ważnym aspektem w szkolnictwie rwandyjskim jest noszenie przez dzieci jednakowych strojów, co ma na celu ograniczyć widoczność dysproporcji w społeczeństwie. Zarazem my jako fundacja chcemy wspierać tamtejsze dzieci w edukacji i umożliwić zdolnej młodzieży rozwijanie talentów.

Kolejnym ważnym aspektem jest dla nas podstawowa opieka zdrowotna. Zapewnienie jej i ułatwienie dostępu dla dzieci jest jednym z naszych priorytetów. Obecnie ta opieka wciąż jest dość ograniczona. Musha nie jest pod tym względem wyjątkiem na tle Rwandy. W związku z tym mamy w planach organizację punktu opieki medycznej.

W końcu chcemy zapewnić tym ludziom samowystarczalność i dożywianie dla ubogich dzieci. W tym celu planujemy budowę farmy, gdzie ludzie mogliby uprawiać warzywa i hodować zwierzęta. Zarazem chcemy przy okazji wspierać mikroprzedsiębiorczość. Już mamy teren, gdzie takie miejsce mogłoby powstać. Im więcej ludzi w ten sposób stanie się samodzielnych, tym dla nas to będzie większy sukces. 

Wpłaty

Ładuję...