Zbiórka na zakup leków dla uchodźców z Ukrainy

Zdjęcie zbiórki
Zbiórka zakończona

Zbiórka na zakup leków dla uchodźców z Ukrainy

Cel zbiórki:

Zakup leków dla przewlekle chorych uchodźców z Ukrainy

Zgłaszający zbiórkę: Fundacja Medicalguidelines
Rozpoczęcie: 4 Marca 2022
Zakończenie: 15 Sierpnia 2022

Opis zbiórki

Fundacja Medicalguidelines powstała, aby działać na rzecz rozwoju nauki w medycynie oraz poprawy jakości życia pacjentów. Kierując się podstawowymi celami statutowymi fundacji, nie możemy być bierni na cierpienie pacjentów pozbawionych możliwości kontynuowania leczenia na Ukrainie, z powodu agresji militarnej Rosji.

Nie możemy pozwolić, aby poszkodowani pacjenci z Ukrainy, którzy zmuszeni zostali porzucić swoje rodzinne domy i uciekli do Polski, cierpieli z powodu braku możliwości kontynuowania leczenia chorób przewlekłych. Przerwanie leczenia może doprowadzić do nieodwracalnych szkód w organizmie.

Nasza Fundacja, z udziałem specjalistów Centrum Medycznego św. Jerzego pod kierownictwem prof. Piotra Radziszewskiego, prowadzić będzie:

1. bezpłatne konsultacje stacjonarne oraz wirtualne,

2. weryfikacje dokumentacji medycznej,

3. zostaną założone karty pacjentom,

4. określone leczenie,

5. przygotowane listy leków oraz dystrybucja leków.

Ty pomóż nam kupić leki a my dostarczymy je wszystkim potrzebującym uciekinierom. Środki będą regularnie przeznaczane na zakup niezbędnych medykamentów.

Pomoc dotyczy Ukraińców, którzy legitymują się dowodem przekroczenia granicy po 24 lutego 2022r. Przed konsultacją pacjenci przygotowują jakąkolwiek dokumentację medyczną jaką mają ze sobą lub w przypadku jej braku, przygotowują wykaz zażywanych leków oraz następujące dane: imię i nazwisko, numer i data ważności paszportu, adres zatrzymania się w Polsce, numer telefonu i prześlą na adres mailowy ukraina@swjerzymed.pl.

Na bieżąco będziemy informować na naszej stronie FB Fundacji MedicalGuidelines oraz w innych naszych kanałach social mediów informacje o przekazywanych kwotach przez Darczyńców i zakupionych lekach.

Obserwuj ważne zbiórki