Leon Szczepański

Leon Szczepański

Niedobór oksydazy cytochromu c, wada genu SCO2 rzadko spotykane zaburzenie metabolizmu miedzi, dodatkowo hipotomia, kardiomiopatia przerostowa, encefalopatia

Katowice

Nasz ukochany, dzielny synek zasnął na zawsze...

Jeszcze nie możemy w to uwierzyć. Byliśmy tak blisko podania leku, tak blisko nadziei...  Leoś dostał wysokiej gorączki. Nie udało się go uratować. Odszedł, tulony przez nas. Mogliśmy z nim być do końca...

Dziękujemy, że byliście i nadal jesteście z nami. Nie wiemy, jak teraz mamy żyć... Nasz synek już nie cierpi. Teraz cierpimy my...

Moje zakończone zbiórki

1 176 491,78 zł (106,79%)
Transport medyczny, leczenie

32 464

17.07.2020 - 22.09.2020

Transport medyczny, leczenie

32 464

1 176 491,78 zł

17.07.2020 - 22.09.2020

1 090 637 zł
Kontynuacja leczenia, transport medyczny

42 670

22.09.2020 - 22.12.2020

Kontynuacja leczenia, transport medyczny

42 670

1 090 637 zł

22.09.2020 - 22.12.2020

Zobacz wszystkie poprzednie zbiórki