Leon Szczepański

Leon Szczepański, 18 miesięcy

Spoczywaj w pokoju

Leon Szczepański, 18 miesięcy

Niedobór oksydazy cytochromu c, wada genu SCO2 rzadko spotykane zaburzenie metabolizmu miedzi, dodatkowo hipotomia, kardiomiopatia przerostowa, encefalopatia
Katowice

Nasz ukochany, dzielny synek zasnął na zawsze...

Jeszcze nie możemy w to uwierzyć. Byliśmy tak blisko podania leku, tak blisko nadziei...  Leoś dostał wysokiej gorączki. Nie udało się go uratować. Odszedł, tulony przez nas. Mogliśmy z nim być do końca...

Dziękujemy, że byliście i nadal jesteście z nami. Nie wiemy, jak teraz mamy żyć... Nasz synek już nie cierpi. Teraz cierpimy my...

Spoczywaj w pokoju

Obserwuj ważne zbiórki