Fundacja LEVEL UP

Fundacja LEVEL UP

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

 1. Realizacja projektów i inicjatyw wolontariackich

2. Integracja obcokrajowców i wdrażanie w życie społeczne w nowym kraju

3. Nauka języka dla obcokrajowców i tworzenie klubów językowych dla skuteczniejszej integracji i sprzyjającego środowiska do nauczenia się języka 

4. Pomoc przedsiębiorczej młodzieży w stworzeniu startupów i pierwszych krokach prowadzenia własnej działalności 

5. Pomoc psychologiczna dla osób uciekających przed wojną i potrzebujących wsparcia

Wszystkie nasze działania będą skierowane do młodych ludzi, niezależnie od narodowości.