Fundacja LGBT Business Forum

Fundacja LGBT Business Forum

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Praca i kariera jest ważna dla każdego człowieka. Każdy i każda z nas spędza średnio około jednej trzeciej swojego życia w pracy. Wiele badań wyraźnie wskazuje na to, że firmy zyskują na tym, że promują różnorodność wśród swojego personelu, a także na pozycjonowaniu swojej oferty do konsumentów LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych). Polski rynek LGBT szacuje się na blisko 2,4 milionów klientów z siłą nabywczą ocenianą na ponad 20 miliardów euro.

LGBT Business Forum zwiększa świadomość i promuje korzyści wynikające z różnorodności LGBT w miejscu pracy dla firm i dla pracowników

Wizja

Dążymy do tego, by wszystkie osoby należące do społeczności LGBT (lesbijki, geje, biseksualiści i osoby transpłciowe) w Polsce nie bały się być widoczne, były akceptowane i cenione za swój wkład w rozwój i pomnażanie bogactwa w miejscach, w których żyją niezależnie od swojego gender, orientacji seksualnej, wyznawanej religii i wieku.

Misja

Naszą misją jest uświadamianie firmom, organizacjom i społeczeństwu polskiemu wartości, jaką niesie ze sobą różnorodność LGBT, po to aby osoby należące do tej grupy były zintegrowane, szanowane i cenione w środowisku biznesowym i w społeczeństwie.

Działania

LGBT Business Forum oferuje platformę współpracy i dyskusji w sferze polityki LGBT, która służy rozszerzaniu oferty na segment rynku LGBT i podniesieniu poziomu świadomości pracowników LGBT na temat ich wartości w miejscu pracy.

Oferujemy średnim i dużym przedsiębiorstwom:

Szkolenia dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników

Zapewniamy szkolenia w małych i większych grupach szkoleniowych na temat podstawowych informacji dotyczących LGBT, różnorodności i zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy, a także prawnej sytuacji osób LGBT, które uzupełniamy o konkretne przypadki i przykłady z innych krajów.

Doradztwo w zakresie polityki różnorodności

Oferujemy nasze ekspertyzy na temat zarządzania różnorodnością ze szczególnym uwzględnieniem pracowników LGBT. Doradzamy w zakresie dokumentów HR, polityki firmy i przyjętych modeli postępowania.

Pomogli

Ładuję...