Łóżko dla bezdomnego

Fundacja "Miłosierdzie"
organizator skarbonki

Zbliża się zima, a tym samym miejsc w schroniskach dla bezdomnych zaczyna brakować. Już teraz, z początkiem jesieni, nie ma praktycznie wolnyego łóżka. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom, chcemy utworzyć w naszym schronisku "PRZYSTAŃ" przy ulicy Krańcowej w Poznaniu, kilka dodatkowych miejsc, tak by pomóc bezdomnym przetrwać zimę.

Ale nie tylko o przetrwanie chodzi: pobyt w schronisku i konieczność dostoswania się do regół jego wspólnoty dla wielu jest pierwszym i milowym krokiem w zmianie swojego życia i wyjściu na prostą. 

Pobyt w schronisku to nie tylko czyste łóżko i ciepły posiłek. Przede wszystkim to nauka życia we wspólnocie, dzielenie się obowiązkami, dbanie o wspólne dobro. To możliwość kontaktu z terapeutą, pracownikiem socjalnym, asystentem, czy prawnikiem - osobami które służą pomocą każdemu, kto zdecyduje się zamieszkać w schronisku i wyrazi chęć zmiany.

Na ten moment mamy 40 miejsc. Ale chcielibyśmy dysponować kilkoma łóżkami piętrowymi, tak by mogły one służyć potrzebującym. 

Zbiórka obejmuje koszt jednej ramy. Docelowo chcemy zakupić ich kilka.

Za każdą wolę pomocy serdecznie dziękujemy :)

Wsparli

15 zł

Wpłata anonimowa

30 zł

Wpłata anonimowa

15 zł

Wpłata anonimowa

Darowizny trafiają bezpośrednio do
9%
60 zł Wsparły 3 osoby CEL: 650 ZŁ