Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom Lumen Caritatis

Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom Lumen Caritatis

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Stowarzyszenie Lumen Caritatis działa na rzecz misji prowadzonych przez Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, niosąc pomoc charytatywną dla: głodnych, bezdomnych, dotkniętych chorobami, sierot, dzieci i młodzieży pozbawionych możliwości edukacji, ofiar katastrof, w tym kataklizmów (klęsk żywiołowych) i wojen, ofiar represji społecznych, w tym uchodźców. Organizujemy wsparcie modlitewne i finansowe przeznaczone na projekty pomocowe realizowane przez misjonarzy i wolontariuszy pracujących głównie w Afryce, Ameryce Południowej i Europie Wschodniej.     Propagujemy działalność misyjną w Polsce, organizując warsztaty misyjne dla młodzieży, prelekcje w szkołach, spotkania Przyjaciół Misji, prowadząc Centrum Promocji Misyjnej.