Medium logo maja przyszlosc 245x195

Fundacja Mają Przyszłość

Środki zebrane na działalność statutową

215 zł

Środki zebrane poprzez zbiórki na potrzebujących

168 492,98 zł

Działalność Fundacji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie misji w Afryce na wsparcie w ramach programu Adopcja Serca oraz współistniejących projektów, a także na apele dzieci chorych i niepełnosprawnych w Polsce poprzez działania eventowe i medialne.

Główne cele Fundacji Mają Przyszłość:
1. niesienie pomocy dzieciom dotkniętym poważnymi, trudno-uleczalnymi schorzeniami lub oczekującymi na trudne bądź drogie zabiegi medyczne w kraju i poza jego granicami;
2. wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych w kraju i poza jego granicami;
3. udzielanie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym w kraju i poza jego granicami;
4. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp w kraju i poza jego granicami;
5. niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom, będącym w trudnej sytuacji materialnej w kraju i poza jego granicami;
6. edukacja i rozwój dzieci i młodzieży, oraz osób dorosłych z krajów Afryki lub tzw. Trzeciego Świata;
7. pomoc mieszkańcom krajów Afryki lub tzw. Globalnego Południa cierpiącym ubóstwo;
8. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia;
9. upowszechnianie wiedzy o krajach Afryki lub tzw. Globalnego Południa – ich kulturze oraz aktualnych problemach i ich przyczynach;
10. wzajemne poznawanie, zbliżanie, rozumienie i nawiązywanie osobistych więzi między ludźmi odległych od siebie społeczeństw i kultur.

Powyższe cele statutowe realizujemy poprzez kilka projektów i programów o w kraju, i zagranicą.


Prowadzimy zajęcia dla dzieci szół podstawowych i przedszkoli w zakresie poznawanie, zbliżanie, rozumienie i nawiązywanie osobistych więzi między ludźmi odległych od siebie społeczeństw i kultur oraz pokonywania ewentualnych róznic i barier pomiedzy dziećmi zdrowymi i chorymi.
Przeprowadzamy licytacje charytatywne, konkursy, imprezy o charakterze dobroczynnym na Podopieczcyh fundacji.

Wesprzyj Załóż Skarbonkę

Reprezentant fundacjamp

E-mail fundacja@majaprzyszlosc.org.pl

Telefon 88 313 55 50

Lokalizacja Konarzewo, wielkopolskie

Zakończone zbiórki

Pokaż więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość