Wsparcie remontu Małej Akadeii Nauk.

Jako Fundacja im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego, działamy od ponad 13 lat, głównie na terenie Podkarpacia. Naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom ubogim, chorym, niepełnosprawnym, z rodzin patologicznych, a także wybitnie uzdolnionym. Realizujemy tę misję poprzez finansowanie leczenia i rehabilitacji, prowadzenie subkont bez prowizji oraz przekazywanie okresowych zapomóg lub pomocy rzeczowej dla ubogich, wielodzietnych rodzin. Ponadto wspieramy naukę, rozwój i wypoczynek dzieci i młodzieży, fundując nagrody, stypendia oraz instrumenty muzyczne, a także organizując wyjazdy rekreacyjno-edukacyjne. Wśród akcji, które prowadzimy są: pozyskiwanie wpłat z 1% podatku, zbiórka pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”, a także aukcje dzieł sztuki autorstwa lokalnych artystów.

Od czerwca 2012 r. tworzymy kompleks rodzinnych domów dziecka dla sierot społecznych i naturalnych, bez względu na rasę, narodowość czy pochodzenie. Docelowo w Wiosce przewidujemy schronienie dla 48 podopiecznych w 6 jednorodzinnych domach dziecka. Na obecnym etapie projektu, dzięki wsparciu Darczyńców, kończymy wyposażanie dwóch wybudowanych domów. W najbliższym czasie rozpoczyna się także szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie.

Kolejnym krokiem w projekcie budowy Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej jest remont, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku o pow. 309,55 m2, który będzie pełnił rolę służebną. Na ten cel potrzebujemy 482057,43zł.

Dzieci pozbawione domu lub mające w pamięci jego wypaczony obraz od nowa muszą nauczyć się normalności. Opieka mamy i taty daje nadzieję na uratowanie tych dzieci i przywrócenie ich społeczeństwu i ojczyźnie. Chcemy stworzyć dzieciom prawdziwie rodzinną atmosferę, otoczyć je miłością i dać poczucie bezpieczeństwa. Celem głównym inwestycji jest stworzenie dobrej, bezpiecznej, wspierającej przestrzeni do życia dla dzieci do czasu ich usamodzielnienia się. Na tę przestrzeń będą się składać: 6 jednorodzinnych domów dziecka oraz budynek fundacyjny (Mała Akademia Nauk) - miejsce aktywnego wypoczynku i rozwoju. Planujemy ten budynek przeznaczyć na sale do zajęć artystycznych, sportowych, naukowych, przystosować na gabinety specjalistyczne, salę rehabilitacyjną i salę wykładową, w której w przyszłości będą odbywały się spotkania z wybitnymi osobowościami ze świata kultury, nauki, sportu oraz z ludźmi sukcesu. Tu mieszkańcy Wioski Dziecięcej oraz dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci niepełnosprawne – podopieczni Fundacji będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Planujemy zorganizować dla dzieci i młodzieży m.in. warsztaty rękodzieła, malarskie, rzeźbiarskie, które pozwolą na zdobycie nowych umiejętności, poznanie twórczych sposobów spędzania wolnego czasu. Dzięki warsztatom sportowym oraz tanecznym dzieci będą miały szansę na rozwój pasji i talentu. W miarę możliwości będziemy organizować również warsztaty kulinarne i ogrodnicze. Dzieci będą angażowane we wszelkie zajęcia w gospodarstwie domowym, aby być lepiej przystosowane do życia w społeczeństwie.

Realizacja naszych działań jest możliwa dzięki pomocy ofiarodawcom. Bardzo prosimy o wsparcie. Za każdą pomoc będziemy bardzo wdzięczni.

Stały mecenat i opiekun Fundacji: Eleo-Budmax P.P.H.U

Przyjaciele Fundacji: Danuta Stenka i Artur Żmijewski

Honorowy Patronat budowy Wioski Dziecięcej: Marcin Gortat i Fundacja Mg13

Partner strategiczny:ICN Polfa Rzeszów S.A

 

 

 

Wsparli

10 zł

Anonimowy Pomagacz

0,1%
10 zł Wsparła 1 osoba CEL: 482 057 ZŁ