Fundacja Malarze Uśmiechu

Fundacja Malarze Uśmiechu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Teresin, mazowieckie

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu osób chorych, w szczególności dzieci oraz działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia,  jak również na rzecz promocji i profilaktyki zdrowotnej oraz niesienie wsparcia dla grup zawodowych zajmujących się i zaangażowanych w ratowanie osób chorych ze szczególnym naciskiem na średni personel medyczny.