Fundacja Mali Wojownicy

Fundacja Mali Wojownicy

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Białystok, podlaskie

Głównym celem działania Fundacji Mali Wojownicy jest wszechstronne wsparcie rodzin głównie dzieci przedwcześnie urodzonych, z problemami okołoporodowymi i rozwojowymi, zaburzeniami i ciężkimi chorobami - niepełnosprawnych.

Mamy bardzo szerokie spektrum działań od wsparcia indywidualnego rodziców na oddziałach neonatologicznych czy dziecięcych, przez spotkania rodzin jak i pomoc finansową najbardziej potrzebującym dzieciom. Organizujemy spotkania, warsztaty i szkolenia dla rodziców i personelu medycznego/ terapeutycznego, które zwiększają jakość opieki nad naszymi podopiecznymi w domu i w placówkach. Prowadzimy również wypożyczalnię sprzętu niezbędnego do opieki nad dziećmi.
Nasze działania opierają się w głównej mierze na inicjatywach typu rodzice - rodzicom. Dzielimy się swoimi doświadczeniami w opiece nad chorymi lub zaburzonymi dziećmi, wykorzystujemy swoją dotychczasową wiedzę zawodową. Do naszych działań włączamy również -  wolontariuszy zarówno młodzież jak i dorosłych.

W ramach wsparcia finansowego naszych podopiecznych organizujemy przeróżne inicjatywy: festyny, zbiórkę publiczną do puszek, licytacje, turnieje, kiermasze.
Ponieważ Fundację tworzą rodzice dzieci przedwcześnie urodzonych, z powikłaniami, niepełnosprawnych doskonale rozumiemy doskonale potrzeby rodzin naszych podopiecznych. Wiemy, że tak samo jak wsparcie finansowe czy wiedzowe potrzebują wsparcia emocjonalnego i duchowego.


Pierwszy kontakt nawiązujemy z rodzicami już na oddziale neonatologicznym lub dziecięcym. Z czasem, kiedy rodzice wejdą nie jako w życie z dzieckiem niepełnosprawny czy zaburzonym sami staja się wsparciem dla kolejnych rodzin. Tworzymy jedną rodzinę i tak chcemy, aby czuli się rodzice wkraczający na tę nową, trudną drogę.
Wiele naszych działań związanych jest również z promocją informacji o wcześniakach czy dzieciach niepełnosprawnych w mediach społecznościowych. Włączamy się w kampanie społeczne i informacyjne. Staramy się zwiększyć wiedzę społeczeństwa na temat problemów dnia codziennego naszych podopiecznych.

Więcej informacji o naszych bieżących działaniach www.maliwojownicy.org oraz na naszych profilach społecznościowych FB i Instagram