Fundacja Mam Dom

Fundacja Mam Dom

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Wielomodułowy system wsparcia rodzin adopcyjnych, zastępczych, naturalnych i dzieci:

1. Wsparcie terapeutyczne dla rodziców i dzieci – terapia rodzinna;
2. Wsparcie dla małżonków – terapia małżeńska;
3. Wsparcie dla członków rodziny – terapia indywidualna;
4. Mediacje małżeńskie;
5. Mediacje rodzinne;
6. Diagnoza zaburzeń rozwojowych dzieci przez grono specjalistów;
7. Badanie dzieci wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej;

8. Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży wg certyfikowanych narzędzi;

9. Warsztaty dla rodzin zastępczych „Jak przygotować dziecko do adopcji”;

10. Warsztaty dla rodzin naturalnych z problemami wychowawczymi „Rodzicielskie ABC”;

11. Warsztaty dla rodzin, których dzieci zostały już umieszczone w zastępczych formach lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych „Powrót do domu”;

12. Warsztaty dla rodzin zastępczych spokrewnionych z problemami „Mamy siłę”;

13.   Badanie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3-6 lat wg certyfikowanych narzędzi;

14.   Badanie rozwoju dzieci w wieku 1-10 lat (KSRD);

15. Warsztaty stymulujące rozwój dziecka z wykorzystaniem technik szybkiego czytania, technik pamięciowych i elementów muzykoterapii;

16. Warsztaty plastyczne dla dzieci w trakcie przerwy wakacyjnej;

17.   Warsztaty terapeutyczne dla dzieci w trakcie przerwy wakacyjnej;

18.   Trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży;

19.  Warsztaty dla rodziców „Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”;

20. Bajkoterapia – warsztaty grupowe oraz tworzenie bajek indywidualnych;

21. Terapia ruchem rozwijającym Weroniki Sherborne;

22. Konsultacje specjalistyczne z oligofrenopedagogiem;

23. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy – logopeda;

24. Diagnoza i tworzenie indywidualnych jadłospisów dla dzieci z zaburzonym zachowaniem przez dietetyka – specjalistę ds. żywienia dzieci;

25. Wydajemy własne wydawnictwa dotyczące problemów dzieci osieroconych – m.in. Mój przyjaciel urodził się inaczej, Niewidzialny przyjaciel, O Zosi, którą ciągle nosi – które są formą bajek terapeutycznych czytanych dzieciom i omawianych razem z dziećmi (np. o jawności adopcji);

26. Prowadzenie Poradni Dorosłych Adoptowanych – psychoterapeuta udziela wsparcia osobom, które w dorosłym życiu dowiedziały się, że są adoptowane;

27. Wydajemy wlasne gry planszowe;

28. Wsparcie w postaci porad prawnych przez radcę prawnego i adwokata.