Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Mamy Siebie

Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Mamy Siebie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja ,,Mamy Siebie" została utworzona 19 stycznia 2010 r. z inicjatywy matki niepełnosprawnego dziecka, która szukała pomocy dla swojego syna.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie pomocy rodzinom posiadającym dzieci niepełnosprawne i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, organizowania wyjazdów integracyjnych, szkoleń i grup wsparcia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, zajęć rehabilitacyjnych oraz wypoczynku dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych oraz inicjowania i wspierania działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wpłaty

Ładuję...