Fundacja Manus

Fundacja Manus

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja MANUS założona w 1995 roku z inicjatywy Samorządu Studenckiego zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem społeczności Politechniki Wrocławskiej. Działamy zarówno dla ogółu studentów  jak i dla osób zorganizowanych w kołach naukowych, organizacjach studenckich, agendach kultury oraz w organach Samorządu Studenckiego.

Głównym obszarem naszych działań jest Wsparcie Działalności Studenckiej. Zajmujemy się zarówno konsultacjami jak i wsparciem merytorycznym dla realizowanych przez studentów projektów, poszukiwaniem sponsorów i źródeł finansowania w konkursach i grantach poza Uczelnią