PILNE!

Życie Marysi w naszych rękach - rak się obudził, pomóżmy go pokonać!

572 614,43 zł (59,54%)
Brakuje jeszcze 389 087,57 zł